پرسش و پاسخدسته بندی: سوالاتتشخیص گرفتی عروق قلب

تشخیص گرفتی عروق قلب

سلام دکتر
شما برای تشخیص گرفتی عروق قلب اسکن رو پیشنهاد میکنید یا انژیو؟

پاسخ دکتر تقی پور

بر اساس شرح حال،سن،جنس،بیماری زمینه ای و …. تصمیم میگیریم که چه روشی انجام بشه.
برای هر فردی جداگانه تصمیم گیری میشه

instagram logo call button