ویدیو های جراحی

آنژیوپلاستی رگ پیوندی و رگ اصلی در بیمار با سابقه قبلی عمل جراحی قلب باز که آنژیوپلاستی از طریق رگ انجام شد.

بیمار آقای 82 ساله با سابقه عمل جراحی قلب باز که با کاهش سطح هوشیاری و بی حالی به اورژانس مراجعه کرده، ضربان قلب حدود 28 ضربان و فشار خون 70/40 . با تشخیص انفارکتوس حاد قلبی  (سکته حاد قلبی) و بلوک کامل قلبی بلافاصله به بخش آنژیوگرافی منتقل...

بیماری که در گذشته یک بار آنژیوپلاستی شده بود و این بار کاندید جراحی قلب باز بود. در ویدئو زیر تصاویر رگ مسدود شده را بعد از استنت گذاری مشاهده می کنید.

بیماری که 12 سال پیش تحت عمل جراحی قلب باز قرار گرفته بود و اخیرا یک نوبت دچار ایست قلبی شد. در آنژیوگرافی تنگی شدید در یکی از رگ های پیوندی دیده شد که با تعبیه استنت درمان شد.

آقای 50 ساله، وکیل و پدر 3 فرزند با سکته حاد قلبی ساعت 6 صبح مراجعه کرده و بلافاصله جهت آنژیوپلاستی اورژانس به اتاق عمل آنژیوگرافی برده شد.

instagram logo call button