ویدیو های جراحی

بیماری که در گذشته یک بار آنژیوپلاستی شده بود و این بار کاندید جراحی قلب باز بود. در ویدئو زیر تصاویر رگ مسدود شده را بعد از استنت گذاری مشاهده می کنید.

بیماری که 12 سال پیش تحت عمل جراحی قلب باز قرار گرفته بود و اخیرا یک نوبت دچار ایست قلبی شد. در آنژیوگرافی تنگی شدید در یکی از رگ های پیوندی دیده شد که با تعبیه استنت درمان شد.

آقای 50 ساله، وکیل و پدر 3 فرزند با سکته حاد قلبی ساعت 6 صبح مراجعه کرده و بلافاصله جهت آنژیوپلاستی اورژانس به اتاق عمل آنژیوگرافی برده شد.

instagram logo call button