ویدیو های جراحی

همیشه آنژیوپلاستی بهترین روش درمان تنگی های عروق کرونر نیست. اگر تعداد رگ های درگیر زیاد باشد و محل تنگی ها جای مناسبی باشد، عمل جراحی قلب باز میتواند روش بهتری باشد. مانند این بیمار که با اینکه با سکته حاد قلبی مراجعه کرده بود، با توجه به تنگی های...

مراجعه به موقع در زمان بروز اولین علائم بیماری قلبی، اهمیت زیادی دارد. این بیمار از چند هفته پیش در هنگام بالا رفتن از سطح شیبدار یا با فعالیت کمی بیشتر از معمول دچار درد قفسه سینه میشده است، ولی توجهی نکرده و وقتی که دیگر قادر به انجام...

بیمار در مرکز دیگری آنژیوگرافی شده و توصیه به عمل جراحی قلب باز شده بود. ولی خود بیمار حاضر به انجام عمل نشده بود.

بیماری که ۱۰ سال پیش آنژیوپلاستی شده بود و اینبار دچار تنگی در یکی از شاخه ها شده، ولی بدلیل وجود استنت قبلی در مسیر، دو بار در مرکز دیگه ای تلاش برای آنژیوپلاستی ناموفق بود.

بیمار آقایی 42 ساله که با افت هوشیاری گذرا و تنگی نفس مراجعه کرده و در بررسی ها آمبولی وسیع ریوی تشخیص داده شد. برای اینکه سریع ترین زمان لخته ها در شریان ریوی حل شده و بیمار دچار پرفشاری شریان ریوی در آینده نشود، تصمیم گرفتیم تا در...

متاسفانه به دلیل تغییر سبک زندگی و استرس های فراگیر که امروزه در زندگی همه وجود دارد، سن بیماری قلبی، بخصوص تو کشور ما به شدت رو به کاهش است. بیمار امروزمون یه آقای ۳۸ ساله هست که با انفارکتوس (سکته) وسیع قلبی مراجعه کرد. خوشبختانه آنژیوپلاستی اورژانس با...

بیماری قلبی همیشه با درد قفسه سینه بروز نمی کند. گاهس درد معده یا درد بالای شکم میتواند نشانه بیماری قلبی باشد. مثل این بیمار که خانم مسنی است که با شکایت درد معده و بالای شکم در حال بررسی از نظر مشکلات معده و غیره بود که با...